ZATERDAG & ZONDAG / SAMEDI & DIMANCHE

JOIN FOR WATER

 
joinforwater.jpg

NL

Join For Water draagt bij tot de ontwikkeling van de gemeenschappen in de wereld zodat ze, dankzij de sociale en economische verbeteringen, zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien, hun weerbaarheid verhogen, zichzelf kunnen ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken. Een sleutelfactor in dit proces is een inclusieve en duurzame toegang tot water en waterdiensten en kwaliteitsvolle sanering.

Join For Water versterkt het rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer en watergebruik. 'rechtvaardig' veronderstelt solidariteit onder alle gebruikers, waarbij iedereen recht heeft op voldoende water voor een gezonde menselijke ontplooiing. 'duurzaam' streeft ernaar het beschikbare water zo goed mogelijk te gebruiken, zonder een hypotheek te leggen op de kansen van anderen en van het leefmilieu, nu en in de toekomst. 'participatief' vereist de betrokkenheid van elk individu, elke gemeenschap en elke lokale autoriteit en dit met respect voor de gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen de geslachten.


FR

Join for water veut contribuer au dévéloppement des communautés dans le monde pour que, grace aux améliorations sociales et économiques, ils puissent vivre autonome et faire leurs propres choix. Aspet clé dans ce processus est l’accès inclusif et durable à l’eau.