ABOUT

 

NL - BORDERLAND FESTIVAL

Onder het motto ‘ontmoet je buren’ wil Borderland Festival een jaarlijkse ontmoetingsplaats bieden voor artiesten, publiek en sociaal-ecologische initiatieven uit Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Wallonië.

De eerste editie van het festival vindt plaats op de site van Bolwerk in Kortrijk, een voormalige industriële site langs het kanaal Bossuit-Kortrijk die de voorbije jaren een transformatie kende tot een bloeiende sociaal-artistieke vrijhaven. Voor Borderland Festival wordt deze site een gezellig, verrassend festivaldorp met ‘ontmoeting’ als rode draad.

Het muzikale luik vormt de kern van het programma en omvat heel wat beloftevolle bands uit de drie regio’s. Elk op hun manier maken ze een brug tussen diverse muzikale tradities (jazz, wereldmuziek, balkan, klezmer, folk, country, singer-songwriting, chanson-musette, kleinkunst,...)  en de hedendaagse muziekscene. Daarnaast gaan ook een aantal grensoverschrijdende projecten in première zoals de ‘Grote Kleine Fanfare’, een collectieve meezing- en meespeelfanfare voor jong en oud, en ‘Borderland Jam’, een grote akoestische jamsessie, inclusief kampvuur!

Naast muziek is er veel ruimte voor andere expressievormen (eco-kunst, street-art, straattheater, poëzie, dans, fotografie, …) en voor innovatieve makers die hun projecten komen voorstellen: mobiele modulaire ruimtes, ‘tiny houses’,... Verder vind je in het festivaldorp tal van organisaties uit de drie regio’s die werken rond actuele sociaal-ecologische thema’s (o.a. Lets Leie, Natuur.koepel, projecten rond permacultuur, natuurbeleving, duurzame mobiliteit en woonvormen).

Het festival kiest voor duurzaamheid, gezinsvriendelijkheid en originele animatie ( Bolwerk Carpool, artistiek ballonplooien met bio-afbreekbare ballons, klhnutseoeken, verkleedkoffers, verhalenvertellers,…), alsook voor een faire, lokale keuken en dito drankenkaart. En uiteraard wordt het publiek actief aangemoedigd om per fiets of via carpooling naar het festival te komen.

Het festival is een initiatief van artistiek collectief On the Roof en Young Partners in Art (Gent-Kortrijk), In Illo Tempore (Rijsel) en Bolwerk (Kortrijk) in samenwerking met l’Accordéon moi j’aime (Doornik). Quindo Medialab (Kortrijk) en Radio Campus (Lille) maken samen live radio vanop het festivalterrein. Ondersteunende partners zijn o.a. Howest, Eurometropolis Kortrijk-Rijsel-Doornik, Streekfonds West-Vlaanderen, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en Région Hauts-de-France.

Praktisch : zaterdag 22 juni 18u-1u30 / zondag 23 juni 11u-22u30 / Spinnerijstraat 105 Kortrijk (Stasegem)

Toegang: 5€ voor het volledige weekend (kinderen -12j. gratis), geen voorverkoop.

More info? hello@borderlandfestival.eu

FR - Borderland Festival

Ayant pour devise ‘rencontres tes voisins’ le Borderland Festival veut offrir un lieu de rencontre annuel pour les artistes, le public et les initiatives socio-écologiques des Hauts-de-France, de la Flandre et de la Wallonie.

La première édition du festival aura lieu sur le site de Bolwerk à Courtrai, un ancien site industriel le long du canal Bossuit-Kortrijk, qui a été reconverti ces dernières années en un lieu d’expérimentation socio-artistique dynamique. Lors du Borderland Festival ce site deviendra un village festif, convivial et surprenant avec comme fil rouge : la rencontre.

Le coeur du programme sera la musique. De  nombreux groupes émergents des trois régions y donneront des concerts: chacun réalisant à leur façon des ponts entre de multiples styles musicaux (jazz, musique du monde, balkan, folk, country, chanson...) et la scène musicale actuelle. Ce sera aussi la première de plusieurs projets transfrontaliers comme ‘La Grande Petite Fanfare’, une fanfare collective en musique et en chanson pour petits et grands, ainsi que la ‘Borderland Jam’, une grande session musicale participative et acoustique, feu de camp inclus!

D’autres formes d’expression seront également présentes : éco-art, street-art, théâtre de rue, poésie, danse, photographie...  De nombreuses organisations des trois régions oeuvrant autour des thèmes socio-écologiques actuels (e.a. Permaculture, préservation naturelle, mobilité durable, nouvelles formes d’habitat, ....) trouveront aussi leur place sur le festival. Enfin des jeunes créateurs innovants viendront présenter leurs projets comme entre autres des espaces modulaires mobiles.

Le festival se veut durable et familial avec des animations originales ( Bolwerk Carpool, sculpture artistique en ballons bio-dégradables, bricolage, coffres de déguisement…). Vous aurez la possibilité de vous restaurer et de vous abreuver sur place de manière équitable et locale! Et bien évidemment le public est activement incité à venir en vélo ou covoiturage!

Le festival Borderland est une initiative des collectifs artistiques On the Roof et Young Partners in Art  (Gand-Courtrai), In Illo Tempore (Lille) et Bolwerk (Courtrai) en collaboration avec l’Accordéon moi j’aime (Tournai). Radio Campus (Lille) et Quindo Medialab (Courtrai) seront présent durant le festival et diffuseront les concerts en live. Les partenaires : e.a. Eurometropolis Coutrai-Lille-Tournai, La région Hauts-de-France, La Communauté Flamande, La Communauté Française et Streekfonds West-Vlaanderen.

Info pratique : samedi 22 juin 18h-1h30 / dimanche 23 juin 11h-22h30 / Spinnerijstraat 105 Kortrijk (Stasegem)

Accès : 5€ pour le weekend  (enfants -12ans gratuit), pas de prévente.

Info : hello@borderlandfestival.eu